Kurs przeznaczony dla studentów 3 roku studiów niestacjonarnych automatyki i robotyki PWSZ w Głogowie

kurs dla grupy AiR I rok studia niestacjonarne

Systemy Baz Danych dla AiR r. II Nst