kurs dla II roku Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej (st. niestacjonalne)

Podstawy nauczania matematyki dla Pedagogiki NST r. II

Technologia Informacyjna dla Pedagogiki Nst I

MEM w przedszkolu, SP i  MZK  dla studentów Pedagogiki Nst r. 2

Statystyka w pedagogice  dla studentów Pedagogiki NST MGR II r.