Kurs przeznaczony dla studentów pedagogiki - studia niestacjonarne, Obejmuje materia technologii informacyjnej.

MEM  i  MZK  dla studentów Pedagogiki Nst r. 2

kurs dla II roku Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej (st. niestacjonalne)