Technologia informacyjna dla studentów Pedagogiki studiów stacjonarnych - grupa elastyczna